Kasutatud seadmed

Kasutatud seadmed pakuvad lahenduse olukorras, kus uue seadme ostmine ei ole antud hetkel võimalik või majanduslikult põhjendatud.

Kasutatud seadmetele ei rakendu uutele seadmetele antavad garantiid, kuid müüja võib olenevalt seadme vanusest ja tehnilisest seisukorrast määrata lühendatud garantii koos eritingimustega.

Kui soovite osta kasutatud seadmeid, siis aitame teid kasutades meie koostööstööpartnerite abi.

Kui soovite müüa kasutatud seadmeid, siis aitame teie kasutatud seadmetele uue omaniku leida.

Vajaduse korral pakume seadmete tehnilise seisukorra ja turuväärtuse hindamise konsultatsioone.

Kasutatud seadmete valik : Tooted/kasutatud seadmed